مرمت بنای تاریخی

دریافت پاورپوینت عدم شناخت کافی برای مرمت بنای تاریخی

پاورپوینت عدم شناخت کافی برای مرمت بنای تاریخی منظور از آسیب ایجاد هر نوع عارضه در بنا به هر دلیلی است که باید رفع شود. عوامل آسیب رساننده به بنا را می‌توان در دو عامل کلی طبیعی و انسانی دسته‌بندی کرد. از دیدگاه معماری، هر اقلیمی به دلیل شرایط جوی و آب و هوایی خود […]