مراحل ساخت ساختمان

دریافت پاورپوینت مراحل ساخت ساختمان های اسکلت بنایی

پاورپوینت مراحل ساخت ساختمان های اسکلت بنایی هماهنگی سیستم سازه با نوع مصالح در طراحی بنا عامل بسیار مهمی است. به طور مثال دربعضی از سازه ها نقش باربری را دیوارهای آجری و سنگی (مصالح بنایی) به عهده دارند که ساختمان های اسکلت بنایی نامیده می شوند. در بعضی دیگر از ساختمان ها بار سقف […]