مذاکره

دریافت شش عادت مذاکره کنندگان موثر

شش عادت مذاکره کنندگان موثر این مقاله می تواند به شما کمک کند تا نکات کلیدی و راه های موثر برای مذارکره های موفق را درک کنید؛ در نتیجه اینکه می توانید مانند یک مذاکره کننده حرفه ای عمل کرده و بهترین شکل از شرایط موجود به نفع خود استفاده کنید. باید در نظر بگیریم […]

دریافت پاورپوینت مدیریت مذاکره

پاورپوینت مدیریت مذاکره نیازهای احساساتی افرادی که با آنها مذاکره می نمائید را برآورده سازید. اکثر فروشندگان از فروش و ترغیب برای خرید کالاهایشان لذت می برند، اما نوعی عدم اطمینان در آنها به چشم می خورد. بجای سعی در خشن برخورد نمودن با فروشندگان، این شانس را به آنها بدهید که برای فروش کالاهایشان […]

دریافت پاورپوینت فنون مذاکره

پاورپوینت فنون مذاکره اکثر مدیران حرفه ای به اهمیت مذاکره در زندگی واقفند، زیرا زمان قابل توجهی از زندگی حرفه ای خود را صرف مذاکره می کنند. به علاوه، زندگی شخصی شان هم با مذاکره همراه است. موفقیت و اثر بخشی حرفه ای آنان به شدت متأثر از توانایی آن ها در هنر و فن […]