مدیریت پروژه

دریافت پاورپوینت متدولوژی مدیریت پروژه (اسکرام و اجایل)

پاورپوینت متدولوژی مدیریت پروژه (اسکرام و اجایل) یکی از مهمترین دغدغه هایی که مدیران پروژه برای موفقیت پروژه ها دارند، انتخاب متدولوژی مناسب برای اجرای یک پروژه می باشد. بر این اساس شناخت متدها و مزایا و معایب هریک از متدهای مدیریت پروژه بسیار اهمیت دارد. از آنجا که به جرات می توان متدولوژی اجایل […]

دریافت پاورپوینت مدیریت پروژه

پاورپوینت مدیریت پروژه مدیریت پروژه، فرایندی است، در جهت حفظ مسیر پروژه، برای دستیابی به تعادلی اقتصادی و موجه، بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت، در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک های خاص خود، در انجام این مهم کمک می گیرد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده […]

دریافت مقاله بهینه سازی زمان- هزینه-کیفیت با استفاده از الگوریتم جستجوی مستقیم شبکه تطبیقی

مقاله بهینه سازی زمان- هزینه-کیفیت با استفاده از الگوریتم جستجوی مستقیم شبکه تطبیقی ظهور قراردادهای جدید که افزایش کیفیت عملیات اجرایی پروژه ها را همزمان با کاهش زمان و هزینه آنها در نظر میگیرند، نیازمند توسعه مدل هایی است که علاوه بر زمان و هزینه، عامل کیفیت را در ارزیابی و بهینه سازی روش های […]

دریافت مقاله نقش مدیریت استراتژیک در مدیریت پروژه

مقاله نقش مدیریت استراتژیک در مدیریت پروژه امروزه دانش و مدیریت صحیح آن به عنوان یکی از مفاهیم اساسی برای رقابت و نقش کلیدی را در موفقیت سازمان ها ایفا می نماید. در مقاله ی حاضر بعد از اشاره به مفهوم برنامه ریزی استراتژیک و بیان تفاوت این برنامه ریزی در سازمان های بزرگ وکوچک، […]

دریافت پروژه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) و روش ارزیابی جامع فازی

پروژه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) و روش ارزیابی جامع فازی سنجش عملکرد مهمترین ابزار تضمین اجرای دقیق و بموقع استراتژی و رسیدن به خط مشی در یک سازمان می باشد، سازمان بدون استفاده از یک سیستم سنجش عملکرد که بر اساس استراتژی، عملکرد […]