مدیریت قاچاق

دریافت پاورپوینت مدیریت ریسک و تاثیر آن بر مدیریت قاچاق

پاورپوینت مدیریت ریسک و تاثیر آن بر مدیریت قاچاق به هر گونه جابجایی کالا در طول مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی، قاچاق کالا گفته میشود. » علل و زمینه های قاچاق کالا: وجود تقاضا در داخل کشور ناهمسانی قیمت در داخل و خارج وجود مرزهای طولانی  ضعف صنعت […]