مدیریت ساخت

دریافت جزوه روش های ساخت دکتر حسینی – دانشگاه تهران

جزوه روش های ساخت دکتر حسینی – دانشگاه تهران در تمام جوامع پیشرفته امروزی، مدیریت اجرایی پروژه­ های بزرگ، نقش عمده­ ای در پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی دارد. انجام مناسب و بهینه‌ هر پروژه در گرو مدیریت صحیح و اصولی آن می‌باشد، به ویژه در پروژه‌های عمرانی که با بخش‌های مختلفی مرتبط […]