مدیریت ریسک

دریافت پاورپوینت ارزیابی ریسک

پاورپوینت ارزیابی ریسک داشتن زندگی عاری از خطر آرزو و هدف همه مردم در همه اعصار بوده است زیرا میل به ایمنی و امنیت بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت همه انسان ها می باشد. از طرفی دیگر بشر همواره در تلاش برای بهبود زندگی و راحتی بیشتر بوده و در این راه سعی کرده است […]

دریافت جدیدترین قالب پاورپوینت حرفه ای ریسک

جدیدترین قالب پاورپوینت حرفه ای ریسک قالب پاورپوینت زیر بنای طراحی پاورپوینت است که از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند نرم افزار پاورپوینت دارای قابلیت ها و حتی تم و قالب های بسیاری است، اما با توجه به کاربرد بسیار وسیع پاورپوینت که امروزه تقریبا در تمامی حوزه ها مورد استفاده قرار می گیرد، نیاز […]

دریافت پاورپوینت مدیریت ریسک

پاورپوینت مدیریت ریسک حوزه مدیریت ریسک یکی از بحث های مدیریت پروژه است. مدیریت ریسک به بررسی اتفاقاتی می پردازد که هنوز رخ نداده و اگر دارای تاثیرات مثبت بر کسب و کار داشته باشند تلاش می شود تا این اتفاقات افتاده و تاثیر ش افزایش یابد. بحث مدیریت ریسک علاوه بر تهدید ها به […]

دریافت پاورپوینت مدیریت ریسک و تاثیر آن بر مدیریت قاچاق

پاورپوینت مدیریت ریسک و تاثیر آن بر مدیریت قاچاق به هر گونه جابجایی کالا در طول مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی، قاچاق کالا گفته میشود. » علل و زمینه های قاچاق کالا: وجود تقاضا در داخل کشور ناهمسانی قیمت در داخل و خارج وجود مرزهای طولانی  ضعف صنعت […]

دریافت مقاله پیاده سازی مدیریت ریسک در نظام مدیریت HSE

مقاله پیاده سازی مدیریت ریسک در نظام مدیریت HSE یکی از اصول بسیار مهم مدیریت HSE اجرای مدیریت ریسک همراه با تعهد و رهبری سازمان می باشد. در نظام یکپارچه HSE با تعریف خط مشی براساس اهداف سازمان و سازماندهی کردن برای استقرار مناسب نظام نیاز به پیاده سازی مدیریت ریسک می باشد که اهداف […]