مدیریت بازاریابی

دریافت تبلیغات و مدیریت کمپین های تبلیغاتی

تبلیغات و مدیریت کمپین های تبلیغاتی زندگی روزانه ما ارتباط تنگاتنگی با بازاریابی و تبلیغات دارد. شما هم مثل بسیاری دیگر، روزانه با انبوهی از آگهی در رسانه های مختلف روبه رو می شوید. اما واکنش شما به آنها چیست؟ به دقت نگاه می کنید؟ بدون نگاه کردن از آنها رد می شوید؟ برایتان ناراحت […]

دریافت مقاله عوامل مؤثر موفقیت در مناقصات داخلی و بین المللی صنعت حفاری از دیدگاه آمیخته های بازاریابی

مقاله عوامل مؤثر موفقیت در مناقصات داخلی و بین المللی صنعت حفاری از دیدگاه آمیخته های بازاریابی این تحقیق در راستای شناخت میزان تأثیر آمیخته های بازاریابی در کسب موفقیت در مناقصات داخلی و بین المللی شرکت ملی حفاری ایران تحت عنوان عوامل مؤثر موفقیت در مناقصات داخلی و بین المللی صنعت حفاری از دیدگاه […]