متره و برآورد

دریافت جزوه متره و برآورد ۹۸-۹۹

جزوه متره و برآورد ۹۸-۹۹ هدف از تهیه و تنظیم مطالب این جزوه، آن است که هنرجویان با مفاهیم کلی و پایه در مورد متره و برآورد، که به طور کلی شامل متره و برآورد چیست و تعریف متره و برآورد می شود و پروژه های داخلی آشنایی پیدا نمایند. جزوه کلاسی متره و برآورد […]

دریافت برنامه اکسل فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۷ بهمراه متره و برآورد – صورت وضعیت – لیستوفر

برنامه اکسل فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۷ بهمراه متره و برآورد – صورت وضعیت – لیستوفر متره و برآورد (Quantity surveying and estimating) در مهندسی عمران به فرایند اندازه‌گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح به کار رفته در یک پروژه اجرا شده گفته می‌شود. این اندازه‌گیری‌ها و آنالیزها […]

دریافت برنامه اکسل فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۸ بهمراه متره و برآورد – صورت وضعیت – لیستوفر

برنامه اکسل فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۸ بهمراه متره و برآورد – صورت وضعیت – لیستوفر متره و برآورد (Quantity surveying and estimating) در مهندسی عمران به فرایند اندازه‌گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح به کار رفته در یک پروژه اجرا شده گفته می‌شود. این اندازه‌گیری‌ها و آنالیزها […]

دریافت برنامه اکسل فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۳۹۷ بهمراه متره و برآورد – صورت وضعیت

برنامه اکسل فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۳۹۷ بهمراه متره و برآورد – صورت وضعیت متره و برآورد (Quantity surveying and estimating) در مهندسی عمران به فرایند اندازه‌گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح به کار رفته در یک پروژه اجرا شده گفته می‌شود. این اندازه‌گیری‌ها و آنالیزها معمولاً […]