مبدل پوسته و لوله

دریافت مقاله پیش بینی عملکرد حرارتی مبدل های پوسته و لوله با استفاده از مدل ترکیبی

مقاله پیش بینی عملکرد حرارتی مبدل های پوسته و لوله با استفاده از مدل ترکیبی در این تحقیق ابتدا مدل سازی یک مبدل حرارتی پوسته و لوله بدون در نظر گرفتن بفل ها و با فرض جریان قالبی و سپس مدل سازی مبدلی دارای جریان متقاطع خالص و بدون در نظر گرفتن جریان های نشتی ارائه […]

دریافت پروژه شبیه سازی مبدل های حرارتی

پروژه شبیه سازی مبدل های حرارتی مبدل های حرارتی تقریبا پرکاربرترین عضو در فرآیندهای شیمیایی اند و می توان آن ها را در بیشتر واحدهای صنعتی ملاحظه کرد. آنها وسایلی هستند که امکان انتقال انرژی گرمایی  بین دو یا چند سیال در دماهای مختلف را فراهم می کنند. این عملیات می تواند بین مایع – مایع، […]