مبدل مولتی پالس

دریافت مقاله یک مبدل منبع ولتاژ چند سطحی پوششی جدید برای کاربرد قدرت بالای FACTS

مقاله یک مبدل منبع ولتاژ چند سطحی پوششی جدید برای کاربرد قدرت بالای FACTS یک مبدل منبع چند سطحی پوششی برای به کارگیری SVC جهت کاربرد قدرت مقیاس بزرگ ایجاد می شود. این مبدل چند سطحی پوششی شامل تمامی پل های تک فاز M-1)/2) می باشد. این مبدل برای سیستم های انتقالی AC انعطاف پذیر […]