مبدل افزاینده ولتاژ

دریافت مقاله پوش پول نوین با سیم پیچ کمکی برای ثبات شکل موج خروجی

مقاله پوش پول نوین با سیم پیچ کمکی برای ثبات شکل موج خروجی در این مقاله مبدل افزاینده ولتاژ مستقیم به متناوب از نوع پوش پول POSH-PULL با سیم پیچ کمکی پیشنهاد میشود. این مبدل به دلایلی از قبیل سادگی و ارزان بودن برای استفاده در مبدل های کوچک و ارزان به کار گرفته می […]