مبارزه بدون خشونت

دریافت مقاله انقلاب‌های زمینه ها و پیامدها

مقاله انقلاب‌های زمینه ها و پیامدها در سال­های اخیر تعاریف و تعابیری جدید، تحت تأثیر تحولات سیاسی و تغییرات در ساختار روابط بین‌الملل به ویژه پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به وقوع پیوسته و  وارد ادبیات سیاسی شده است. انقلاب رنگی یا  مخملی از جمله مهم‌ترین آنهاست. انقلاب رنگی یا […]