مبادله کن

دریافت مقاله بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن لوله گرمایی ترموسیفونی گاز-مایع در یک مدل نیمه صنعتی

مقاله بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن لوله گرمایی ترموسیفونی گاز-مایع در یک مدل نیمه صنعتی بازیافت حرارت نه تنها بواسطه کاهش هزینه های سوخت که به علت مسایل محیط زیست از جمله کاهش نشر گازهای گلخانه ای حائز اهمیت است. از جمله وسایل موثر در زمینه بازیافت حرارت استفاده از مبادله کن های حرارتی بر […]