ماشین های وارنیر مغناطیس دائم

دریافت مقاله عملکرد محدوده گسترده سرعت مربوط به ماشین های وارنیر با مغناطیس دائمی

مقاله عملکرد محدوده گسترده سرعت مربوط به ماشین های وارنیر با مغناطیس دائمی ابن مقاله سوئچینگ (تعویض) سیم پیچ را برای عملکرد بالای ماشین های وارنیر مغناطیس دائم (PMVMs) در عملیات دامنه گسترده سرعت پیشنهاد می کند. این دستگاه در دو حالت عمل می کند: تجمعی و دیفرانسیل. قبل از تعویض (سوئیچینگ) سیم پیچ (حالت […]