قالب html

دریافت قالب html فارسی سایت شخصی

قالب html فارسی سایت شخصی این قالب را می توان در سایت های شخصی استفاده کرد و به کمک بخش های آن نمونه کار ها ، مهارت ها و … خود را معرفی کرد . در بخش پروفایل می توان تاریخ تولد و اطلاعات تماس بهمراه عکس خود را قرار داد . همچنین در بخش […]