قاب فولادی

دریافت مقاله بررسی رفتار و راه های تنظیم میانقاب مهندسی

مقاله بررسی رفتار و راه های تنظیم میانقاب مهندسی در این تحقیق رفتار نوعی میانقاب بتنی مورد بررسی قرار می گیرد که مقاومت آن قابل تنظیم است و شکل پذیری و قابلیت جذب انرژی آن نیز چند برابر میانقاب معمولی می باشد. برای دستیابی به چنین عضوی که میانقاب مهندسی نامیده می شود لایه ای […]