فیلدباس

دریافت مقاله از فیلدباس (About Fieldbus)

مقاله از فیلدباس (About Fieldbus) سیستم های اتوماسیون سالهاست مدیریت کارگاه ها و کارخانجات را بدست گرفته اند و مهندسین زیادی را برای بهینه سازی و پیشرفت دهی به آن کار گماشته اند. در راستای این حرکت رو به جلو، در سال های اخیر اتوماسینی مبتنی بر شبکه ظهور کرده که به جرات می توان […]