فیزیک عمومی 2

دریافت گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی ۲

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی ۲ آزمایشگاه فیزیک عمومی ۲ یکی از دروس تک واحدی رشته های فنی و مهندسی است که علیرغم سادگی می تواند برای بسیاری از دانشجویان ایجاد مشکل کند. درک صحیح و کاربردی از مفاهیم اولیه فیزیک از اهداف آزمایشگاه فیزیک عمومی ۲ بشمار می آید و بدیهی است دروسی که به […]