فشار موئینگی

دریافت مقاله بررسی تاثیر پیوستگی موئینگی بین ماتریس ها بر عملکرد یکی از مخازن شکافدار ایران تحت شرایط تخلیه طبیعی مخزن و تزریق غیرامتزاجی گاز به مخزن

مقاله بررسی تاثیر پیوستگی موئینگی بین ماتریس ها بر عملکرد یکی از مخازن شکافدار ایران تحت شرایط تخلیه طبیعی مخزن و تزریق غیرامتزاجی گاز به مخزن بررسی رفتار مخازن شکافدار از دو جهت عمده حائز اهمیت می باشد. ابتدا به دلیل قرار گرفتن بخش اعظمی از سیالات هیدروکربنی دنیا در این نوع از مخازن و […]

دریافت مقاله توسعه نرم افزاری و مدلسازی فرآیند نفوذ سیال حفاری در محیط های متخلخل

مقاله توسعه نرم افزاری و مدلسازی فرآیند نفوذ سیال حفاری در محیط های متخلخل همزمان با نفوذ مته به درون لایه نفوذپذیر تا هنگامی که چاه شروع به تولید مینماید، سازند تحت اثر سیالات و عملیات های گوناگونی قرار می گیرد که گاه شدیدا بر توان تولید آن تاثیر می گذارند. از میان این عوامل […]