فارسی چهارم ابتدایی

دریافت مجموعه نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی

مجموعه نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی کتاب فارسی پایه ی چهارم بر بنیاد رویکرد عام «برنامه ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران» ، یعنی شکوفایی فطرت الهی، استوار است و با توجه به عناصر پنجگانه (علم، تفکر، ایمان، اخلاق و عمل) و جلوه های آن در چهار پهنه (خود، خلق، خلقت و خالق) تألیف و […]