عملیات جداسازی

دریافت جزوه آموزشی شناخت اصول فرآیندهای شیمیایی

جزوه آموزشی شناخت اصول فرآیندهای شیمیایی با توجه به اهمیت فرآیندها و واکنش های شیمیایی که پایه و اساس صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی می باشند، شناخت اصول فرآیندها و واکنش های شیمیایی امری لازم وضروری است. از جمله اعمالی که در صنعت پتروشیمی به آن می پردازند جدا سازی اجزاء از یکدیگر و به دست […]