عرقیات

دریافت طرح تولید نوشیدنی های گیاهی

طرح تولید نوشیدنی های گیاهی منظور از نوشیدنی، انواع مایعاتی است که مخصوص مصرف انسان تهیه می شود. بر اساس تعریف سازمان غذا و داروی ایران نوشیدنی بر پایه عرقیات، فرآورده ای است که از اختلاط عرقیات، آب، افزودنی های مجاز و شیرین کننده ها به دست آمده و فرآیند حرارتی را طی کرده و […]