طرح های گرافیکی

دریافت پکیج اورلی سبز رنگ (Green Overlay)

پکیج اورلی سبز رنگ (Green Overlay) اورلی (Overlay) یکی از مهم ترین بخش های استریم است. در این پکیج (اورلی سبز رنگ برای استریم و obs)، اورلی هایی برای گذاشتن در obs و پنل هایی برای گذاشتن در توضیحات استریم وجود دارد. اورلی می تواند حاشیه ای در اطراف وب کم شما باشد یا می […]