طراحی لوله جداری

دریافت مقاله طراحی لوله های جداری به روش کمترین هزینه در یکی از چاه های جنوب ایران

مقاله طراحی لوله های جداری به روش کمترین هزینه در یکی از چاه های جنوب ایران هزینه انجام و تکمیل لو له های جداری در هر چاه، حدوداً بین ۱۵ تا ۲۵ درصد کل هزینه های آن را در بر میگیرد. بنابراین کاهش در هزینه طراحی لوله ها، می تواند موجب صرفه جویی نهایی در […]

دریافت جزوه طراحی لوله جداری (Casing Design)

جزوه طراحی لوله جداری (Casing Design) در طراحی لوله های جداری ابتدا بر اساس تجزیه شیمیائی سیال سازند و یا مخزن از لحاظ میزان خوردگی و درجه حرارت گرید لوله مناسب را انتخاب میکنیم این موضوع برای جداری که از آن تولید خواهد شد بسیار حساس و مهم می باشد. در این جزوه منظور از […]