صمغ آنغوزه

دریافت طرح کشت و تولید آنغوزه

طرح کشت و تولید آنغوزه گیاه آنغوزه با نام علمی Ferula assa-foetida از تیره چتریان Apiaceae که در عربی به آن صمغ الانجدان و در انگلیسی به آن Stingingassa می گویند، یک گونه دارویی- صنعتی بوده که مساحت رویشگاه آن در ایران حدود ۲۰۰۰۰ هکتار میباشد. از آنجایی که زیستگاه این گیاه فقط ایران و […]