صفحات وب

دریافت مقاله بررسی انواع موتورهای جستجو ، قوانین و الگوریتم های آن ها

مقاله بررسی انواع موتورهای جستجو ، قوانین و الگوریتم های آن ها وب منبع عظیمی از اطلاعات است که روز بروز بر حجم آن افزوده می شود. در حال حاضر میلیاردها صفحه که اطلاعات فراوانی از موضوعات مختلف را در بردارند، بر روی سرویس دهنده های مختلف جا خوش کرده اند این در حالی است […]