شیر ایمنی

دریافت جزوه آموزشی آشنایی با شیرهای صنعتی

جزوه آموزشی آشنایی با شیرهای صنعتی شیرها ابزاری هستند که در صنعت با توجه به موقعیت و نحوه عمل آن ها مورد استفاده قرار می گیرند. مهمترین استفاده آن ها قطع یا ایجاد جریان سیال در درون لوله می باشد. یک شیر ایده ال آن است که سیال را با کمترین مقاومت و ایجاد کمترین […]