شرح المعه

دریافت کتاب متون فقه جزائی

کتاب متون فقه جزائی فقه شیعه نشات گرفته از آیات و روایات است که بعد از انقلاب اسلامی در همه قوانین جلوه ی ویژه ای پیدا کرده است به خصوص قوانین جزایی که شامل احکام حدود قصاص دیات است. مجموعه حاضر تلاشی در راستای فهم بهتر مباحث جزایی شرح المعه برای داوطلبان آزمون دکتری جزا […]