شبکه عصبی

دریافت مقاله مدلسازی حرکت زیر آب و کنترل حرکت وسائل نقلیه زیر آبی با شبکه های عصبی

مقاله مدلسازی حرکت زیر آب و کنترل حرکت وسائل نقلیه زیر آبی با شبکه های عصبی در این مقاله پژوهش های انجام شده در زمینه کاربرد شبکه های عصبی برای کنترل وسایل نقلیه زیردریائی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک بررسی می شود و بر مبنای بررسی انجام شده روش های کنترلی به کار رفته طبقه بندی […]

دریافت مقاله مقایسه روش های فازی و عصبی در مدل سازی توابع و سیستم ها

مقاله مقایسه روش های فازی و عصبی در مدل سازی توابع و سیستم ها مباحث محاسبات نرم مانند شبکه های عصبی و منطق فازی، روش های متفاوت و انعطاف پذیرتری را نسبت به روش های محاسبات ریاضی و کلاسیک برای مدل سازی توابع و رفتار سیستم ها ایجاد نموده است، از طرفی انتخاب و کاربرد […]

دریافت مقاله مروری بر کاربرد شبکه های عصبی در بیومتریک

مقاله مروری بر کاربرد شبکه های عصبی در بیومتریک در این مقاله ابتدا به تعریف بیومتریک و طریقه عملکرد آن می پردازیم و با معرفی انواع روش های بیومتریک و کاربردهای آن ها سیستم های تشخیص هویت و تایید هویت آشنا می شویم. با معرفی سیستم ها تشخیص الگو کاربرد شبکه های عصبی در بیومتریک […]

دریافت مقاله کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از شبکه ی عصبی

مقاله کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از شبکه ی عصبی در این مقاله ابتدا مقدمه ای در مورد ویژگی های موتورهای القایی و کنترل آن با استفاده از شبکه عصبی آمده است. در بخش دوم مدل دینامیکی موتور القایی در چارچوب مرجع استاتور معرفی شده است و سپس در بخش سوم شبکه ای عصبی […]

دریافت مقاله کاربرد شبکه های عصبی پس انتشار جهت تخمین پارامترهای مخزن

مقاله کاربرد شبکه های عصبی پس انتشار جهت تخمین پارامترهای مخزن شبکه های عصبی مصنوعی براساس سیستم عصبی بدن انسان ساخته شده اند. این شبکه ها قادرند روابط بین ورودی ها و خروجی ها را تشخیص دهند و پس از آموزش مناسب، با استفاده از ورودی های جدید، خروجی مناسب را تخمین بزنند. متداول ترین […]

دریافت مقاله تخمین تخلخل سنگ مخزن گازی کنگان در میدان پارس جنوبی با استفاده از ترکیب آنسامبلی شبکه های عصبی مصنوعی

مقاله تخمین تخلخل سنگ مخزن گازی کنگان در میدان پارس جنوبی با استفاده از ترکیب آنسامبلی شبکه های عصبی مصنوعی ترکیب آنسامبلی (Ensemble Combination) شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) نوعی از ماشینهای کمیتهای (Committee Machine) است که در این تحقیق، از آن برای تخمین تخلخل موثر سنگ مخزن استفاده گردید. داده های نگارهای پتروفیزیکی چا […]

دریافت مقاله کاربرد شبکه های عصبی در شبیه سازی توابع و نگاشت های غیر خطی – معکوس

مقاله کاربرد شبکه های عصبی در شبیه سازی توابع و نگاشت های غیر خطی – معکوس یکی از کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی، شبیه سازی ( تقریب – مدل سازی ) انواع معادلات و توابع غیرخطی بصورت مستقیم یا معکوس است. در این مقاله قابلیت ها و شیوه های استفاده از شبکه های عصبی برای […]

دریافت مقاله تخمین پارامترهای چاه از روی داده های لرزه ای با استفاده از شبکه های عصبی

مقاله تخمین پارامترهای چاه از روی داده های لرزه ای با استفاده از شبکه های عصبی در این مقاله یکی از روش های بدست آوردن پارامترهای مخزن توسط اینورژن مشترک داده های لاگ و لرزه نگاری بر اساس توانایی شبکه های عصبی مصنوعی را بیان می کنیم. ما از تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی جهت […]

دریافت مقاله کنترل هوشمند وضعیت موتور DC

مقاله کنترل هوشمند وضعیت موتور DC سهولت کنترل موتورهای DC باعث کاربرد فراوان آنها در صنعت شده است . عمدتا کنترل موتورهای DC با کنترل ولتاژ آرمیچر و یا کنترل میدان صورت می پذیرد. روش های کنترل ارائه شده برای موتورهای DC با شناخته شدن روش های جدید در تئوری کنترل گسترش یافته اند. در […]