شار خورشیدی

دریافت مقاله تجزیه و تحلیل رژیم جریانی-حرارتی با مدل توسعه‌یافته برینکمن درون کویل متخلخل با شار حرارتی متوسط خورشیدی

مقاله تجزیه و تحلیل رژیم جریانی-حرارتی با مدل توسعه‌یافته برینکمن درون کویل متخلخل با شار حرارتی متوسط خورشیدی در این مقاله به بررسی تاثیرات پارامترهای جریانی- حرارتی بر جریان درون کویل متخلخل پرداخته شده است. همچنین بررسی ماهیت لایه مرزی، توزیع سرعت، فشار و اثرات توزیع میدان حرارتی درون کویل متخلخل به‌عنوان محیطی با قابلیت […]