سیم پیچی

دریافت پاورپوینت کارگاه سیم پیچی ۱ – سیم پیچی ترانسفورماتورهای تکفاز

پاورپوینت کارگاه سیم پیچی ۱ – سیم پیچی ترانسفورماتورهای تکفاز با عبور جریان الکتریکی از یک سیم پیچ درون آن میدان مغناطیسی ایجاد می شود. مجموع خطوط قوای میدان مغناطیسی سیم پیچ فوران یا شار مغناطیسی نامیده می شود. اگر جریان الکتریکی DC از سیم پیچ بگذرد، شار سیم پیچ مقداری ثابت خواهد داشت. اگر […]