سوره کوثر

دریافت تحقیق تفسیر سوره کوثر

تحقیق تفسیر سوره کوثر سوره کوثر در مکه نازل شده است. این سوره ۲ بار نازل شده یک بار در مکه و بار دیگرى در مدینه، اما روایاتى که در شأن نزول این سوره وارد شده، قول مشهور را که این سوره مکى است تایید مى کند. در شأن نزول سوره کوثر: ((عاص بن وائل)) […]

دریافت پاورپوینت تفسیر سوره کوثر

پاورپوینت تفسیر سوره کوثر سوره کوثر در مکه نازل شده است. این سوره ۲ بار نازل شده یک بار در مکه و بار دیگرى در مدینه، اما روایاتى که در شأن نزول این سوره وارد شده، قول مشهور را که این سوره مکى است تایید مى کند. در شأن نزول سوره کوثر: ((عاص بن وائل)) […]