سوالات شریحی

دریافت نمونه سوالات تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی – فاطمه جان احمدی

نمونه سوالات تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی – فاطمه جان احمدی تمدن اسلامی در طول چندین قرن، در جغرافیای جهان سیطره و در جهان اسلام مرکزیت داشته است و مسلمانان و نظام اسلامی در آن توانسته بودند با ظرفیت‌‌های مادی و معنوی خود موجب جریانات فکری و فعالیت‌های علمی و عملی متنوع بسیاری باشند. به […]