سوالات استخدامی

دریافت نمونه سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری (استخدامی)

نمونه سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری (استخدامی) با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به هنرآموز حسابداری به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد از کتب استخراج شده اند؛ پاسخ […]

دریافت نمونه سوالات روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری (استخدامی)

نمونه سوالات روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری (استخدامی) با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد از […]

دریافت سوالات آزمون کارآموزی وکالت ۱۴۰۲ بهمراه پاسخ

سوالات آزمون کارآموزی وکالت ۱۴۰۲ بهمراه پاسخ متقاضیان علاقمند به خدمت به عنوان وکیل می بایست مراحلی را قبل از آغاز به کار رسمی خود طی نمایند. یکی از اصلی ترین مراحل برای دریافت پروانه وکیل پایه دادگستری و خدمت به عنوان وکیل پایه یک، این است که در وهله اول داوطلبان در آزمون های وکالت ۱۴۰۲ اسکودا […]

دریافت نمونه سوالات حقوق مدنی

نمونه سوالات حقوق مدنی ۱- اگر عقد مزارعه قبل از ظهور ثمره و عقد مساقات بعد از ظهور ثمره فسخ شود ، ثمره متعلق به چه کسی است؟ جواب: صاحب بذر، مالک   ۲- اگر کسی حیوان متعلق به دیگری را بدون اجازه صاحب آن بکشد چه تعهدی در برابر مالک پیدا می کند؟ جواب: […]

دریافت نمونه سوالات حقوق جزا

نمونه سوالات حقوق جزا ۱- یکی از دندانهای فک بالایی حسن توسط احمد کنده شده است. اگر به هر دلیلی امکان قصاص همان دندان وجود نداشته باشد؛ شرایط قصاص به چه شکل است؟ جواب: قصاص به دیه تبدیل می گردد ۲- مرجع صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیست جواب: دادگاه ۳- محکومان به حبس بیش […]

دریافت جدیدترین نمونه سوال تخصصی دبیری مطالعات اجتماعی

جدیدترین نمونه سوال تخصصی دبیری مطالعات اجتماعی با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات دبیری مطالعات اجتماعی بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به دبیری مطالعات اجتماعی به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد از کتب استخراج […]

دریافت جدیدترین نمونه سوال تخصصی دبیری معارف اسلامی

جدیدترین نمونه سوال تخصصی دبیری معارف اسلامی با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات دبیری معارف اسلامی بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به دبیری معارف اسلامی به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد از کتب استخراج […]

دریافت جدیدترین نمونه سوال خلاقیت تصویری

جدیدترین نمونه سوال خلاقیت تصویری با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات خلاقیت تصویری بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به خلاقیت تصویری به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد از کتب استخراج شده اند؛ پاسخ داده […]

دریافت جدیدترین نمونه سوال راهنمای معلم تربیت بدنی متوسطه دوم

جدیدترین نمونه سوال راهنمای معلم تربیت بدنی متوسطه دوم با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات دبیری تربیت بدنی بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به دبیری تربیت بدنی به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد از […]

دریافت نمونه سوال هنرآموز امور دامی (ویژه استخدامی)

نمونه سوال هنرآموز امور دامی (ویژه استخدامی) با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات هنرآموز امور دامی بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به هنرآموز امور دامی به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد از کتب استخراج […]