سنسور پارک

دریافت پروژه بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک

پروژه بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک امروز وابستگی علوم کامپیوتر، مکانیک و الکترونیک نسبت به هم زیاد شده‌اند و هر مهندس و با محقق نیاز به فراگیری آن ها دارد، و لذا چون فراگیری هر سه آن ها شکل به نظر می‌رسد حداقل باید یکی از آن‌ها را کاملاً آموخت و از […]