سلوکی

دریافت تحقیق درباره تاریخ – فرهنگ و تمدن سلوکی و اشکانی

تحقیق درباره تاریخ – فرهنگ و تمدن سلوکی و اشکانی خشایار شاه برای جبران شکستی که در دشت ماراتن به لشکریان پدرش وارد شده بود، در سال ۴۸۰ ق.م با سپاه‌ گرانی که هرودت مورخ یونانی تعداد آن ها را به گزاف ۲٫۶۴۱٫۰۰۰ نفر و سایر مورخین ۱۰۰٫۰۰۰ نفر و برخی هم ۳۵٫۰۰۰ نفر نوشته […]