سلاح هسته ای

دریافت پاورپوینت انرژی هسته ای و تسلیحات اتمی

پاورپوینت انرژی هسته ای و تسلیحات اتمی در اواخر قرن نوزدهم میلادی بکرل دانشمند بنام فرانسوی در پی کشف اشعه ایکس به خاصیت ناشناخته دیگری نسبت به آنچه خود تحقیق می کرد رسیده بود و آن خاصیت رادیواکتیوی در بعضی مواد بود پس از وی مادام کوری و پیرکوری و به دنبال آنها راد فورد […]