سرمایه

دریافت پاورپوینت استراتژی های معاملات در بازار پول و سرمایه

پاورپوینت استراتژی های معاملات در بازار پول و سرمایه شاید در گذشته و قبل از تشکیل بازار منسجم سرمایه، بزرگ ترین دغدغه صاحبان صنایع، تأمین مالی پروژه ها بود که ورود و خروج به یک فعالیت اقتصادی را زمان بر و دست و پاگیر می نمود. این مشکلات در طول تاریخ ادامه یافت تا اینکه […]

دریافت پاورپوینت بازار پول و سرمایه و ارکان آن

پاورپوینت بازار پول و سرمایه و ارکان آن بازار سرمایه به عنوان زیر مجموعه از بازارهای مالی تلقی می گردد به طوری که منابع مالی بلند مدت مورد نیاز بنگاه های تولیدی از این بخش سیستم مالی تامین میگردد نقش اولیه بازارهای مالی به طور اعم و بازارهای سرمایه به طور اخص عبارت است از […]