ستاره شناسی

دریافت پاورپوینت ستاره شناسی (نجوم)

پاورپوینت ستاره شناسی (نجوم) چرخه زندگی ستارگان سه الگوی کلی را دنبال می کند که به جرم آن ها وابستگی دارد. ستارگان پر جرم، که جرم شان از ۸ برابر جرم خورشید بیشتر است. ستارگان با جرم متوسط، که جرم شان از ۰/۵ تا ۸ برابر جرم خورشید است. خود خورشید نیز در این دسته […]

دریافت پاورپوینت رصدخانه

پاورپوینت رصدخانه رصدخانه، جایی است که برای مشاهده و بررسی و اندازه‌گیری پدیده‌های آسمانی درست شده‌است. رصدخانه‌ها شامل ابزارهای ستاره‌شناسی بود. رصدخانه‌های امروزی معمولاً تلسکوپ‌های بزرگ نوری یا رادیویی دارند که در اتاق‌های گردنده نصب شده‌اند.   » فهرست مطالب: مقدمه تاریخچه رصدخانه رصدخانه الغ بیگ سمرقند رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی رصدخانه ابوریحان بیرونی رصدخانه […]