سبک زندگی سالم

دریافت تحقیق درباره سالم زیستی

تحقیق درباره سالم زیستی سالم زیستی گاهی با سلامتی برابر گرفته می­شود، با وجود این سلامتی یک حالت خنثی است و نشان می­دهد شخص بیمار نیست. اگر مفهوم «بیماری» در یک سو و «سالم زیستی» در سوی دیگر قرار داده شود، سلامتی نقطه میانی این مقیاس خواهد بود. پزشکی که در وارد کردن سازه سالم […]