سبزی ریشه ای

دریافت طرح آموزش سبزی کاری

طرح آموزش سبزی کاری امروزه سبزی کاری به علت بالا رفتن هزینه مواد غذایی می تواند قسمت مهمی از جیره غذایی خانواده را تامین کند. در سبزی کاری خانگی می توان هر نوع سبزی را در سطح کم مثلا یک خط کشت نمود. این تنوع سبزی می تواند نیاز خانواده به انواع مختلف سبزی را […]