سازند پرفشار گچساران

دریافت مقاله بررسی دلائل بروز مشکل نشت از جداری ها-آستری های نصب شده در لایه های کلیدی سازند پرفشار گچساران در میادین کوپال و مارون

مقاله بررسی دلائل بروز مشکل نشت از جداری ها-آستری های نصب شده در لایه های کلیدی سازند پرفشار گچساران در میادین کوپال و مارون در حفاری چاه های نفت عبور از سازندها و لایه های فشاری مختلف و رسیدن به مخازن نفت اجتناب ناپذیر است. از آنجا که معمولاً سازندهای فوقانی مخازن هیدروکربنی دارای محدوده […]

دریافت مقاله بررسی دلائل آسیب دیدگی لوله های جداری-آستری میدان مارون و راه حل های پیشنهادی

مقاله بررسی دلائل آسیب دیدگی لوله های جداری-آستری میدان مارون و راه حل های پیشنهادی لوله های جداری/ آستری رانده شده در مقابل سازند پرفشار گچساران در تعداد قابل توجهی از چاه های میدان مارون (بالغ بر ۲۰ درصد چاه های حفاری شده تا سال ۱۳۷۹) در مدت کوتاهی دچار آسیب دیدگی و تخریب می […]