ساختمان سازی

دریافت پروژه صفر تا صد ساختمان سازی

پروژه صفر تا صد ساختمان سازی در اولین مراحل صدور پروانه ساختمانی در ابتدای امر مالک با در دست داشتن اصل و تصویب سند مالکیت، اصل و تصویر شناسنامه مالک و فیش پرداخت عوارض نوسازی، درخواست خود را کتبا به شهرداری منطقه ارائه دهد و سپس مشخص کند که آیا درخواست پروانه ساختمانی برای دریافت […]