زیست تخریب

دریافت پاورپوینت نانو پلیمرهای زیست تخریب پذیر کیتوزان سیستمی دارو رسان

پاورپوینت نانو پلیمرهای زیست تخریب پذیر کیتوزان سیستمی دارو رسان کیتوزان بدلیل ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی بی نظیراش، انگیزه های بسیاری را برای توسعه سالم و موثر سیستم دارورسانی برانگیخته است. گروههای هیدروکسیل وآمین نوع اول واقع شده بر بدنه کیتوزان، اجازه اصلاح شیمیایی برای کنترل خواص فیزیکی را می دهد. وقتی که جزء آبگریز […]