زیره سبز

دریافت طرح کشت و تولید زیره سبز

طرح کشت و تولید زیره سبز زیره سبز به عنوان گیاهی ارزشمند از نظر دارویی دارای ویژگی های است که جایگاه آن را در الگوی کشت مناطق خاصی از کشورمان تثبیت نموده است. تولید سالانه این محصول در کشور ۳۰ هزار تن است و استان های خراسان، کرمان، سمنان و آذربایجان شرقی از تولیدکنندگان عمده […]