زیباشناسی گلیم

دریافت تاریخچه گلیم ایرانی و زیباشناسی نقوش گلیم ایرانی

تاریخچه گلیم ایرانی و زیباشناسی نقوش گلیم ایرانی گلیم های ایرانی از کاربردی ترین انواع منسوجات تخت و بدون پرز در ایران هستند که دارای طرح، نقش، رنگ آمیزی و بافت های مختلفی می باشند. گلیم های ایرانی از جمله محصولاتی هستند که هنوز عطر فرهنگ اصیل سرزمین خود را از لابه لای تار و […]