زنگ علوم

دریافت طرح درس زنگ علوم (گردش در باغ) | علوم دوم دبستان

طرح درس زنگ علوم (گردش در باغ) | علوم دوم دبستان طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران […]