زندگینامه صائب تبریزی

دریافت پاورپوینت زندگینامه صائب تبریزی

پاورپوینت زندگینامه صائب تبریزی میرزا محمدعلی صائب تبریزی در سال ۱۰۰۰ هجری شمسی در شهر تبریز متولد شد خانواده صائب تبریزی به دستور شاه عباس اول از تبریز به منطقه عباس آباد اصفهان سفر کردند. صائب تبریزی دوران جوانی خود را در اصفهان به آموزش علوم مختلف پرداخت و در سال ۱۰۳۴ به کشور هندوستان […]