زندگینامه آیزاک نیوتن

دریافت پاورپوینت زندگینامه آیزاک نیوتن

پاورپوینت زندگینامه آیزاک نیوتن زمانی که نیوتن ۱۵ سالگی بود، مادرنیوتن قصد داشت وی را در خانه نگهدارد تا در کارهای کشتزار به او کمک کند، اما دایی او متوجه شد که در نیوتن استعدادی ما فوق کودکان عادی وجود دارد. بدین ترتیب، دایی، مادر را راضی کرد که کودک را به دانشگاه کمبریج بفرستد… […]